IKT i specialundervisningen

Vi har mere end 15 års erfaring i specialskole-regi, og vi har oplevet stor succes ved hjælp af inddragelsen af IKT i vores undervisning. Med IKT kan vi skabe nye eller omforme traditionelle undervisnings -og informationsmaterialer, så vi herved redidaktiserer til vores målgruppe. Vi har set tegn på øget koncentrationen hos eleverne. Vores egen teori er at dette skyldes den arroussalvækning mediet i sig selv medfører og i bogen Kommunikationsmiraklet møder vi andre med samme anskuelse. Her beskrives det, hvordan kombinationen af bestemte hard- og software produkter gør IKT til et godt redskab for denne gruppe elever. Her påpeges også kvaliteten ved at IKT kan imødekomme en eventuel lang latenstid hos den enkelte elev, samt den yderst brugbare mulighed for gentagelser.

Eleverne har på baggrund af deres funktionsnedsættelser ikke de samme muligheder for at være opsøgende og have adgang til teknologi, som andre elevgrupper, og derfor har vi – som facilitatorer – et stort ansvar her.

Elevgruppen kan have en lang latenstid fra oplevelse til reaktion og kan derfor have behov for selv at styre, hvornår de er klar til at modtage information samt kommunikation. Samtidigt kan elevgruppen have behov for mange gentagelser.

Vi vil gerne fremhæve vigtigheden af at den rette kommunikation anvendes i ens undervisning og vi vil anbefale jer, at vælge kommunikationsform ved at lade jer inspirere her.

 

Ved arbejdet med digitale læremidler vil vi gerne påpege at der ikke kun bør være fokus på selve mediet, men derimod på anvendelsen af mediet. På denne måde flyttes opmærksomheden fra mediet selv til de handlinger, mennesket anvender mediet til at udføre. På denne måde er det ikke mediet i sig selv, som træder frem som det essentielle, men derimod elevens forståelse, oplevelse og anvendelse af mediet i fællesskabet med sine klassekammerater, der er interessant.

 

Digitale læremidler i kombination med de analoge!

IT og leg gør børnene til aktive medspillere i den digitale verden. Digitalt legetøj er blevet et uundværligt redskab i skolen.
Det er ikke længere et spørgsmål, om hverdagen skal være digital for vores yngste. Det er et spørgsmål om at vælge de rigtige produkter og integrere dem, så børnene lærer at bruge dem konstruktivt, kritisk og kreativt.

Det digitale legetøj er særligt velegnet til at stimulere aktiviteter som krop og bevægelse, leg med lyd og billeder, leg med digitale Mikroskoper, musik og kreativitet og fjernstyret Legetøj.

Børnenes digitale legekompetencer udvikles gennem anvendelse, afprøvning og eksperimentering, og når disse færdigheder sættes i spil i undervisningen, er det en vigtig didaktisk samt pædagogisk opgave at sætte dem i en konstruktiv og lærerig ramme.

Vi inddrager altid de digitale læremidler i samspil med de analoge og vores oplevelse er, at de stimulerer hinanden på fineste vis.
Her er nogle eksempler på nogle af de analoge læremidler, som i særdeleshed ligger op til leg og læring 🙂

Tematæppe

Med tematæppet kan man indsætte billeder og optage samt afspille lyd, der passer til. Tematæppet er super nemt at betjene (for både børn og voksne;) og det kan lånes gratis på Center For Læring,  hvis din institution hører under Århus kommune.

Vi ser mange muligheder med at anvende tematæppet i forbindelse med eksempelvis klassens emne-arbejde. De små lommer kan sagtens rumme både billeder, små konkreter og eksempelvis blade fra skovens træer.

 

Klasserumsledelse

Vi har startet flere klasser sammen og har i den forbindelse fået en masse nyttig viden og erfaringer, som vi meget gerne vil dele med jer. Som lærere og pædagoger er det vigtigt, at I har lavet en fælles plan for gruppen og følger den. Hvad indebærer et godt fællesskab for dig? Hvordan lærer i børnene, at være en god ven? Hvordan sidder man pænt på en stol og hvordan markerer man, at man gerne vil sige noget?
Børn er – i udgangspunktet – meget samarbejdsvillige og vil gerne gøre det, som kræves af dem. Hvis de ikke mestrer dette er det med stor sandsynlighed fordi de ikke har forstået rammen.
Tænk i, at lave små videoer, hvor man viser hvordan man sidder fint på sin stol og markerer med håndsoprækning, lav et fælles sprog for hvilke stemmer man bruger hvornår, gennemgå klassereglerne i undervisningssituationer inden hver time påbegyndes etc.

Tænkt også i, at lave gode arbejdsstationer, hvor eleverne føler ejerskab og motivation skabes. Vi lavede blandt andet en arbejdskontrakt, som virkede rigtig godt. Lav en struktur-strimmel, så eleverne kan huske, hvordan man arbejder ved bordet.

Tænk også i, at lave god og brugbar struktur for de voksne omkring gruppen, så det altid er til at finde det man skal bruge og samtidigt nemt at holde orden.

Kontakt os endelig, hvis I vil høre mere om vores mange tanker bag dette. Vi har afholdt flere workshops om dette og brænder meget for, at dele ud af vores erfaringer.

Inklusion

I dagtilbuddene – og nok i særdeleshed i børnehave/specialklasse/indskoling – arbejder man ofte målrettet med inklusion for at sikre det enkelte barns deltagelse. Alle børn har brug for at indgå i et fællesskab med andre børn, og inklusion handler om barnets ret til deltagelse i dette fællesskab. Men børn med særlige behov har særlig brug for pædagogisk støtte og brugen af digitale læremidler kan hjælpe børn, der befinder sig i udsatte positioner, til at blive en del af fællesskabet.

Når vi analyser på gruppen/klassens grad af inklusion er vi opmærksomme på flere felter, nemlig:

· Tilstedeværelse

· Accept

· Deltagelse

· Læring.

Lego Mindstorm

Med Lego Mindstorms kan elever selv bygge og programmere robotter. Det er dog lidt af en investering, men du får til gengæld også et lækkert stykke legetøj med uendeligt mange muligheder. Selvom man kun køber få kan man sagtens anvende dem til et spændende undervisningsforløb. Vi har inddelt i grupper, hvor nogle byggede selve robotten, andre stod for udsmykning af robotterne (udhulede bamser pynter flot på sådan en og kun fantasien sætter grænsen), andre designede baner til robotterne og sidst men ikke mindst var der nogle, som kodede.

Lego mindstorms kræver stor støtte fra en voksen, men de børn der har et godt øje til LEGO og kodning er en perfekt målgruppe.  Som alt andet LEGO er det et super godt produkt med fantastiske overvejelser og manualer bag.

 

Den talende kasse

Den talende kasse er et billigt digitalt læremiddel, som er super let at betjene. Barnet kan selv indtale lyden, så de er med i processen hele vejen. Vi har anvendt dem i engelskundervisningen, hvor to grupper på skift optog engelske ord for den konkret der var i kassen. Når holdene så byttede kasser skulle man så føle sig frem til genstanden i kassen og se om man kunne gætte hvad det var engelske ord mon betød. Kassen afspiller lyden når låget åbnes.

Den samme øvelse kan laves i den tidlige kommunikations-undervisning, hvor vi har fokus på at udvide ordforråd.

Metal detektor

Vi har leget med de små metaldetektorer i forbindelse med natur/teknik undervisningen. Der er utallige muligheder for at anvende de mange teknologier i forbindelse med flere forskellige fag. På din kommunes lærings-center kan du med stor sandsynlighed låne sådan en helt uden beregning.

Er du fra Århus kommune kan du booke her.

Skolereformen har øget behovet for at implementere en langt bredere palette af digitale læringsmaterialer.

Fag som Håndværk og design samt Natur og Teknik ligger op til gode muligheder for at opnå en langt mere pædagogisk og eksperimenterende undervisning blandt andet ved at komme ud fra skolens område og afprøve digitale læremidler.

Brug Ipad i undervisningen

Vi har købt apple tv til vores undervisningslokaler og det fungerer bare rigtig godt sammen med smartboardet! Det er nemt og hurtigt at skifte til airplay og på den måde får eleverne på skift ipad’en i hånden altimens resten af klassen følger med på smartboardet.

Det er super godt til at øve turtagning og ikke mindst introducere nye, spændende apps.

Samtidigt giver det et skift i tempi, som vækker børnenes arousal. Vi synes det fungerer rigtig godt, så vi kan kun anbefale, at man inddrager ipads i undervisningen.

Der er mange spændende apps og det kan være svært at holde sig ajour med alt det nye. Vi kigger blandet andet på siden her og vi kan også godt finde inspiration på Facebook gruppen for apps til børn med særlige behov.

Vi arbejder på en oversigt over alle vores egne yndlingsapps!

Innovativ læring hvor alle kan være med