Didaktik

En didaktisk arbejdsmodel afspejler, hvilke kategorier af overvejelser man som facilitator skal gøre sig for en indsats i forhold til en konkret målgruppe. Ikke to målgrupper er ens, og der findes ikke to pædagogiske institutioner eller sammenhænge, der er ens. Derfor er det facilitatorens kunst at designe unikke tiltag, der passer til målgruppen, rammerne og formålet.

Der findes forskellige didaktiske modeller, der egner sig til pædagogisk arbejde og det er vigtigt at I finder en, som giver mening for jer. I vores daglige arbejde med didaktiske refleksioner bruger vi Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel (Hiim og Hippe, 1997), samt denne videreudviklede specialpædagogiske model fra bogen Kommunikationsmiraklet.

Begge modeller er dynamiske, og ændres der i et af parametrene, vil det ofte medføre, at der må justeres på et eller flere af de andre parametre. På baggrund af iagttagelser i praksis og efterfølgende refleksioner vil man ofte justere lidt før, under og efter praksis.

Alle, der involveres i afviklingen af et forløb, bør indrages eller mindst have kendskab til disse overvejelser, for at det kan gennemføres med optimal kvalitet.

 

Innovativ læring hvor alle kan være med