IT & Læring

 Før børn starter i skolen er IT allerede en stor del af deres hverdag.

Når børn i førskolealderen og større børn i fritiden anvender IT og digitale medier udvikler de nogle uformelle læringsstrategier, som kan være frugtbare at inddrage i kobling med skolens formelle læreprocesser.

Der er ud fra et børneperspektiv gode grunde til at inddrage IT i skolen og i børnehaven. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse at: Mere it i undervisningen skal være med til at skabe en fagligt stærkere folkeskole. De digitale læringsformer skal anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge elevernes udbytte af undervisningen”. Der er etableret puljer, hvor kommuner og skoler kan søge digitale læremidler, der er etableret et lærernetværk, og der igangsat effektmålinger af de digitale læremidler.

Hos BUPL anerkender man fuldt ud børnehavebørnenes IT kendskab og skaberglæde men oplever stor ulighed i fx. mængden af digitale læremidler tilknyttet hver enkelt institution:

Tema Digitale Institutioner

Anlægges et samfundsperspektiv på IT i skolen, så har IT i skolen på nationalt plan været højt prioriteret igennem de årtier. Der har været iværksat flere initiativer, som på forskellige måder har haft til hensigt at integrere IT i undervisningen. Et initiativ har handlet om lærernes efteruddannelse, men når det kommer til den særlige opmærksomhed på efteruddannelse af pædagoger med dagligt virke i landets børnehaver samt lærere, som arbejder med specialklasser eller på specialskoler, føler vi der mangler noget. Derfor satte vi os for at være formidlere samt inspiratorer v.h.a denne hjemmeside.

2 thoughts on “IT & Læring”

  1. Rigtigt. Der er en mangel på gode lærings-apps til før-skoleområdet/specialområdet. Med fare for at lyde for lærer-agtig, er der ofte for meget leg/underholdning og for lidt læring. Jeg synes tit, der mangler en lille justering i de eksisterende apps, således at barnet lige skal koncentrere sig en ekstra gang, for at “komme videre” og ikke bare kan “skyde løs” for forgodtbefindende. Til gengæld er “klap-salver”, “well done” og “You did it” den bedste motivator – ever. (Stor-rosende lærer, go home 😉 )

    1. Hej Lotte. Det har du fuldstændig ret i! Måske vi skulle sammesætte en gruppe til produktion af lige netop den slags apps vi står og mangler 🙂

Leave a Reply