Hvem er vi?

Heidi Fisker er uddannet lærer fra Århus dag og aften Seminarium i 2002 med linjefagene dansk, engelsk, billedkunst og sløjd.
Har arbejdet på specialskoler siden 2003 og har haft en funktion som pædagogisk IT vejleder i de senere år.
Arbejder endvidere på Center For Læring (2016-2018),  som faglig IT ressourceperson for Århus kommune.
Færdiggør kandidatuddannelse som cand. pæd i IT didaktisk design sommeren 2017.
Kasper Arvin Damgaard er uddannet lærer fra Nørre Nissum Seminarium og har arbejdet på specialskole siden 2006.
Har haft en funktion som pædagogisk IT vejleder de senere år og færdiggør kandidatuddannelse som cand. pæd i IT didaktisk design sommeren 2017.

Vi har begge arbejdet med specialskoleområdet i mere end ti år, og vi har arbejdet med digitale læremidler gennem de sidste otte. I forbindelse med vores erfaringer med digitale læremidler i specialundervisningen er vi blevet opmærksomme på de store muligheder disse rummer.

Vi er – kva vores job – udøvende praktikere og herved har vi det nødvendige grundlag til, at vurdere og undersøge på diverse digitale læremidler til vores brugergruppe. Brugergruppen vurderes til et kognitivt niveau mellem 1 og 15 år, så det er herved muligt at hente inspiration til inddragelse af digitale læremidler i både vuggestue og børnehave regi.

De sidste 2 år har vi sideløbende med vores arbejde begge læst en kandidat på Aarhus Universitet. Kandidaten i IT Didaktisk Design har givet os en endnu større indsigt i, hvordan nye medier skaber både muligheder og udfordringer for undervisning og læring. Vi er blevet klædt bedre på ift. at tilrettelægge undervisnings og læringsmiljøer med fokus på brug af IT. Vi kender til teorierne om teknologiens indflydelse på didaktik, læring og undervisning og har set det store læringspotentiale, der ligger i teknologien.

Vi vil gerne dele ud af vores erfaring og hjælpe pædagoger og  lærere med kompetencer, så de kan  vælge relevante IT-værktøjer til brug i forskellige typer af undervisning og også give dem kompetencer til at vurdere, hvornår det er bedre at vælge IT fra.

Innovativ læring hvor alle kan være med