Inklusion

I dagtilbuddene – og nok i særdeleshed i børnehave/specialklasse/indskoling – arbejder man ofte målrettet med inklusion for at sikre det enkelte barns deltagelse. Alle børn har brug for at indgå i et fællesskab med andre børn, og inklusion handler om barnets ret til deltagelse i dette fællesskab. Men børn med særlige behov har særlig brug for pædagogisk støtte og brugen af digitale læremidler kan hjælpe børn, der befinder sig i udsatte positioner, til at blive en del af fællesskabet.

Når vi analyser på gruppen/klassens grad af inklusion er vi opmærksomme på flere felter, nemlig:

· Tilstedeværelse

· Accept

· Deltagelse

· Læring.

2 thoughts on “Inklusion”

 1. Kan graden af vellykket anvendelse af ressourcer hos den enkelte elev sidestilles med vellykket inklusion i fællesskabet ? Kan man anse digitale lærermidler værende midlet til etableringen af et fælles sprog ? Jeg finder jeres perspektiver interessante for den pædagogiske udvikling og refleksion over inklusion af særlige ressourcer i aktive fællesskaber.

  1. Hej Sonja.
   Vi er super optagede af netop disse spørgsmål og har faktisk skrevet et speciale om selvsamme emne, som du er velkommen til at læse. I specialet observerede vi på læringssituation med ozobotter, hvor vi så flere eksempler på inklusion i fællesskabet.
   I de to klasser vi underviser i anvender flere af børnene digitale hjælpemidler til at støtte kommunikationen – blandt andet Mobilize me og Avaz. Her har der været tydelig forandring ift kommunikation og forståelsesgrundlag ved de enkelte elever og de har fået en helt anden rolle i fællesskabet.
   Ja, vores brug af digitale læremidler er blevet til et fælles sprog i form af måden vi strukturerer læringssituationer på (se mere under didaktik eller touchscreen menu).
   Skriv endelig igen – det er et super spændende emne:)

Leave a Reply