Mobilize Me

Digitale læremidler er også brugbare til stimulering af barnets sproglige udvikling fra en tidlig alder. Ved at inddrage digitalt legetøj allerede i dagtilbuddet kan man motivere barnet til at bruge sproget endnu mere aktivt. Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling, derfor er det også vigtigt, at det digitale legetøj bliver brugt som pædagogisk redskab i daginstitutionerne. Ved at bruge digitalt legetøj begynder børnene at eksperimentere, undersøge, fordybe sig og udtrykke sig på en ny måde.

På specialskoler anvender vi ofte digitale læremidler til kommunikation. Vi anvender øjenudpegning, talemaskiner, 0/1 kontakter og meget andet.

Mobilize Me er en brugervenlig kalender med billeder, tidsmarkør og flere funktioner, der alle kan hjælpe mennesker med kognitive forstyrrelser (som eksempelvis ADHD, autisme og demens).

Denne app er god til at strukturere barnets hverdag og mindske svære overgange ved f.eks kravs-situationer.

Innovativ læring hvor alle kan være med