Vi er vilde med smartboardet!

I læringssituationer har vi erfaret, at det er særligt vigtigt med struktur for timen/læringssituationen. Derfor er vores ‘alter’ ligesom smartboardet, hvorfra vi laver den nødvendige struktur samt navigerer i de links etc, som vi har planlagt at anvende i undervisningen. Vi anvender programmet notebook, som du kan downloade gratis her.

På siden her kan du finde nyttige redskaber til brug på  smartboardet.

Her kan du se, hvordan vi tydeliggør strukturen i en undervisningsituation.

IT & Læring

 Før børn starter i skolen er IT allerede en stor del af deres hverdag.

Når børn i førskolealderen og større børn i fritiden anvender IT og digitale medier udvikler de nogle uformelle læringsstrategier, som kan være frugtbare at inddrage i kobling med skolens formelle læreprocesser.

Der er ud fra et børneperspektiv gode grunde til at inddrage IT i skolen og i børnehaven. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse at: Mere it i undervisningen skal være med til at skabe en fagligt stærkere folkeskole. De digitale læringsformer skal anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge elevernes udbytte af undervisningen”. Der er etableret puljer, hvor kommuner og skoler kan søge digitale læremidler, der er etableret et lærernetværk, og der igangsat effektmålinger af de digitale læremidler.

Hos BUPL anerkender man fuldt ud børnehavebørnenes IT kendskab og skaberglæde men oplever stor ulighed i fx. mængden af digitale læremidler tilknyttet hver enkelt institution:

Tema Digitale Institutioner

Anlægges et samfundsperspektiv på IT i skolen, så har IT i skolen på nationalt plan været højt prioriteret igennem de årtier. Der har været iværksat flere initiativer, som på forskellige måder har haft til hensigt at integrere IT i undervisningen. Et initiativ har handlet om lærernes efteruddannelse, men når det kommer til den særlige opmærksomhed på efteruddannelse af pædagoger med dagligt virke i landets børnehaver samt lærere, som arbejder med specialklasser eller på specialskoler, føler vi der mangler noget. Derfor satte vi os for at være formidlere samt inspiratorer v.h.a denne hjemmeside.

Innovativ læring hvor alle kan være med