PLC/Fablab

 

Begrebsafklaring

Eftersom betegnelsen  PLC /Fablab er en del af omdrejningspunket på dette site, finder vi det nødvendigt med en forklaring på begreberne.

Det pædagogiske læringscenter (PLC) har en central funktion i forhold til skolens pædagogiske samt didaktiske udvikling. Det pædagogiske læringscenter understøtter og udvikler varierede lærings og undervisningsformer og samtidigt skal det inspirere og støtte lærere og pædagogers fokus på progression og læring generelt. Formålet med et PLC er at fremme elevernes læring samt personlige udvikling og trivsel. Et PLC varetages typisk af en til flere ressourcepersoner og et PLC kan både være af fysisk samt online karakter. Dette site bærer præg af et online PLC og vores håber er, at man ved hjælp fra vores side, føler sig inspireret til at indrette den fysiske udgave af et PLC. På uvm.dk kan du læse mere om den digitale folkeskole.

Et Fablab – Fabrication Laboratory – er et kreativt, højteknologisk prototypeværksted, hvor man kan omsætte idéer og projekter til fysisk form. Et fablab er typisk udstyret med computerbaserede/digitale værktøjer og et varieret udbud af fysiske materialer såsom limpistoler, ispinde, paprør og lignende.

De computerbaserede/digitale værktøjer i et Fablab vil typisk være i form af 3d printer, lasercutter samt vinylprinter og disse optræder typisk sammen med andre faglokaler, såsom Håndværk og design eller billedkunst.

Et Fablab anvender som udgangspunkt digitale værktøjer i en læringsmæssig kontekst og den overordnede målsætning er at kreere ting. Man skal være opmærksom på, at Fablab betegnelsen tilhører Fablab Danmark, så man kan ikke bare kalde sit sted et Fablab. Hvis man vil være en del af Fablab organisationen skal man henvende sig til dem. I stedet kan man kalde sit sted et makerspace / makkeriet / Idéfabrikken eller lignende. Det vigtigste er, at kreativiteten er i højsædet 🙂

Vi har besøgt mange skoler og deres PLC/Fablabs og har fået tilladelse til, at dokumentere dette ved hjælp af fotos. Disse deler vi med jer her, så I har dem som inspirationskilde i forbindelse med etablering af et læringsrum inspireret af PLC/Fablab på egen skole.

Et PLC/Fablab har en vigtig rolle som fælles fundament for skolens læring og udvikling (PLC guiden 2017) og i forhold til organisering af et PLC/Fablab kan det være givtigt at se andre skolers prototyper. Vi håber de kan inspirere til jeres designproces omkring et kreativt læringsrum, såsom et PLC/Fablab.

Skriv endelig til os, hvis I har nogle spørgsmål om indretningen / vigtige overvejelser i forbindelse med dette.

 

 

Innovativ læring hvor alle kan være med