Tag Archives: analoge læremidler

Digitale læremidler i kombination med de analoge!

IT og leg gør børnene til aktive medspillere i den digitale verden. Digitalt legetøj er blevet et uundværligt redskab i skolen.
Det er ikke længere et spørgsmål, om hverdagen skal være digital for vores yngste. Det er et spørgsmål om at vælge de rigtige produkter og integrere dem, så børnene lærer at bruge dem konstruktivt, kritisk og kreativt.

Det digitale legetøj er særligt velegnet til at stimulere aktiviteter som krop og bevægelse, leg med lyd og billeder, leg med digitale Mikroskoper, musik og kreativitet og fjernstyret Legetøj.

Børnenes digitale legekompetencer udvikles gennem anvendelse, afprøvning og eksperimentering, og når disse færdigheder sættes i spil i undervisningen, er det en vigtig didaktisk samt pædagogisk opgave at sætte dem i en konstruktiv og lærerig ramme.

Vi inddrager altid de digitale læremidler i samspil med de analoge og vores oplevelse er, at de stimulerer hinanden på fineste vis.
Her er nogle eksempler på nogle af de analoge læremidler, som i særdeleshed ligger op til leg og læring 🙂