Tag Archives: Folkeskolen

Lego Mindstorm

Med Lego Mindstorms kan elever selv bygge og programmere robotter. Det er dog lidt af en investering, men du får til gengæld også et lækkert stykke legetøj med uendeligt mange muligheder. Selvom man kun køber få kan man sagtens anvende dem til et spændende undervisningsforløb. Vi har inddelt i grupper, hvor nogle byggede selve robotten, andre stod for udsmykning af robotterne (udhulede bamser pynter flot på sådan en og kun fantasien sætter grænsen), andre designede baner til robotterne og sidst men ikke mindst var der nogle, som kodede.

Lego mindstorms kræver stor støtte fra en voksen, men de børn der har et godt øje til LEGO og kodning er en perfekt målgruppe.  Som alt andet LEGO er det et super godt produkt med fantastiske overvejelser og manualer bag.

 

Den talende kasse

Den talende kasse er et billigt digitalt læremiddel, som er super let at betjene. Barnet kan selv indtale lyden, så de er med i processen hele vejen. Vi har anvendt dem i engelskundervisningen, hvor to grupper på skift optog engelske ord for den konkret der var i kassen. Når holdene så byttede kasser skulle man så føle sig frem til genstanden i kassen og se om man kunne gætte hvad det var engelske ord mon betød. Kassen afspiller lyden når låget åbnes.

Den samme øvelse kan laves i den tidlige kommunikations-undervisning, hvor vi har fokus på at udvide ordforråd.

Metal detektor

Vi har leget med de små metaldetektorer i forbindelse med natur/teknik undervisningen. Der er utallige muligheder for at anvende de mange teknologier i forbindelse med flere forskellige fag. På din kommunes lærings-center kan du med stor sandsynlighed låne sådan en helt uden beregning.

Er du fra Århus kommune kan du booke her.

Skolereformen har øget behovet for at implementere en langt bredere palette af digitale læringsmaterialer.

Fag som Håndværk og design samt Natur og Teknik ligger op til gode muligheder for at opnå en langt mere pædagogisk og eksperimenterende undervisning blandt andet ved at komme ud fra skolens område og afprøve digitale læremidler.

IT & Læring

 Før børn starter i skolen er IT allerede en stor del af deres hverdag.

Når børn i førskolealderen og større børn i fritiden anvender IT og digitale medier udvikler de nogle uformelle læringsstrategier, som kan være frugtbare at inddrage i kobling med skolens formelle læreprocesser.

Der er ud fra et børneperspektiv gode grunde til at inddrage IT i skolen og i børnehaven. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse at: Mere it i undervisningen skal være med til at skabe en fagligt stærkere folkeskole. De digitale læringsformer skal anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge elevernes udbytte af undervisningen”. Der er etableret puljer, hvor kommuner og skoler kan søge digitale læremidler, der er etableret et lærernetværk, og der igangsat effektmålinger af de digitale læremidler.

Hos BUPL anerkender man fuldt ud børnehavebørnenes IT kendskab og skaberglæde men oplever stor ulighed i fx. mængden af digitale læremidler tilknyttet hver enkelt institution:

Tema Digitale Institutioner

Anlægges et samfundsperspektiv på IT i skolen, så har IT i skolen på nationalt plan været højt prioriteret igennem de årtier. Der har været iværksat flere initiativer, som på forskellige måder har haft til hensigt at integrere IT i undervisningen. Et initiativ har handlet om lærernes efteruddannelse, men når det kommer til den særlige opmærksomhed på efteruddannelse af pædagoger med dagligt virke i landets børnehaver samt lærere, som arbejder med specialklasser eller på specialskoler, føler vi der mangler noget. Derfor satte vi os for at være formidlere samt inspiratorer v.h.a denne hjemmeside.