Tag Archives: Inklusion

Inklusion

I dagtilbuddene – og nok i særdeleshed i børnehave/specialklasse/indskoling – arbejder man ofte målrettet med inklusion for at sikre det enkelte barns deltagelse. Alle børn har brug for at indgå i et fællesskab med andre børn, og inklusion handler om barnets ret til deltagelse i dette fællesskab. Men børn med særlige behov har særlig brug for pædagogisk støtte og brugen af digitale læremidler kan hjælpe børn, der befinder sig i udsatte positioner, til at blive en del af fællesskabet.

Når vi analyser på gruppen/klassens grad af inklusion er vi opmærksomme på flere felter, nemlig:

· Tilstedeværelse

· Accept

· Deltagelse

· Læring.

Metal detektor

Vi har leget med de små metaldetektorer i forbindelse med natur/teknik undervisningen. Der er utallige muligheder for at anvende de mange teknologier i forbindelse med flere forskellige fag. På din kommunes lærings-center kan du med stor sandsynlighed låne sådan en helt uden beregning.

Er du fra Århus kommune kan du booke her.

Skolereformen har øget behovet for at implementere en langt bredere palette af digitale læringsmaterialer.

Fag som Håndværk og design samt Natur og Teknik ligger op til gode muligheder for at opnå en langt mere pædagogisk og eksperimenterende undervisning blandt andet ved at komme ud fra skolens område og afprøve digitale læremidler.