Tag Archives: Klasseregler

Klasserumsledelse

Vi har startet flere klasser sammen og har i den forbindelse fået en masse nyttig viden og erfaringer, som vi meget gerne vil dele med jer. Som lærere og pædagoger er det vigtigt, at I har lavet en fælles plan for gruppen og følger den. Hvad indebærer et godt fællesskab for dig? Hvordan lærer i børnene, at være en god ven? Hvordan sidder man pænt på en stol og hvordan markerer man, at man gerne vil sige noget?
Børn er – i udgangspunktet – meget samarbejdsvillige og vil gerne gøre det, som kræves af dem. Hvis de ikke mestrer dette er det med stor sandsynlighed fordi de ikke har forstået rammen.
Tænk i, at lave små videoer, hvor man viser hvordan man sidder fint på sin stol og markerer med håndsoprækning, lav et fælles sprog for hvilke stemmer man bruger hvornår, gennemgå klassereglerne i undervisningssituationer inden hver time påbegyndes etc.

Tænkt også i, at lave gode arbejdsstationer, hvor eleverne føler ejerskab og motivation skabes. Vi lavede blandt andet en arbejdskontrakt, som virkede rigtig godt. Lav en struktur-strimmel, så eleverne kan huske, hvordan man arbejder ved bordet.

Tænk også i, at lave god og brugbar struktur for de voksne omkring gruppen, så det altid er til at finde det man skal bruge og samtidigt nemt at holde orden.

Kontakt os endelig, hvis I vil høre mere om vores mange tanker bag dette. Vi har afholdt flere workshops om dette og brænder meget for, at dele ud af vores erfaringer.