Tag Archives: Skolelærere

Den talende kasse

Den talende kasse er et billigt digitalt læremiddel, som er super let at betjene. Barnet kan selv indtale lyden, så de er med i processen hele vejen. Vi har anvendt dem i engelskundervisningen, hvor to grupper på skift optog engelske ord for den konkret der var i kassen. Når holdene så byttede kasser skulle man så føle sig frem til genstanden i kassen og se om man kunne gætte hvad det var engelske ord mon betød. Kassen afspiller lyden når låget åbnes.

Den samme øvelse kan laves i den tidlige kommunikations-undervisning, hvor vi har fokus på at udvide ordforråd.

IT & Læring

 Før børn starter i skolen er IT allerede en stor del af deres hverdag.

Når børn i førskolealderen og større børn i fritiden anvender IT og digitale medier udvikler de nogle uformelle læringsstrategier, som kan være frugtbare at inddrage i kobling med skolens formelle læreprocesser.

Der er ud fra et børneperspektiv gode grunde til at inddrage IT i skolen og i børnehaven. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse at: Mere it i undervisningen skal være med til at skabe en fagligt stærkere folkeskole. De digitale læringsformer skal anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge elevernes udbytte af undervisningen”. Der er etableret puljer, hvor kommuner og skoler kan søge digitale læremidler, der er etableret et lærernetværk, og der igangsat effektmålinger af de digitale læremidler.

Hos BUPL anerkender man fuldt ud børnehavebørnenes IT kendskab og skaberglæde men oplever stor ulighed i fx. mængden af digitale læremidler tilknyttet hver enkelt institution:

Tema Digitale Institutioner

Anlægges et samfundsperspektiv på IT i skolen, så har IT i skolen på nationalt plan været højt prioriteret igennem de årtier. Der har været iværksat flere initiativer, som på forskellige måder har haft til hensigt at integrere IT i undervisningen. Et initiativ har handlet om lærernes efteruddannelse, men når det kommer til den særlige opmærksomhed på efteruddannelse af pædagoger med dagligt virke i landets børnehaver samt lærere, som arbejder med specialklasser eller på specialskoler, føler vi der mangler noget. Derfor satte vi os for at være formidlere samt inspiratorer v.h.a denne hjemmeside.