Tag Archives: specialundervisning

IKT i specialundervisningen

Vi har mere end 15 års erfaring i specialskole-regi, og vi har oplevet stor succes ved hjælp af inddragelsen af IKT i vores undervisning. Med IKT kan vi skabe nye eller omforme traditionelle undervisnings -og informationsmaterialer, så vi herved redidaktiserer til vores målgruppe. Vi har set tegn på øget koncentrationen hos eleverne. Vores egen teori er at dette skyldes den arroussalvækning mediet i sig selv medfører og i bogen Kommunikationsmiraklet møder vi andre med samme anskuelse. Her beskrives det, hvordan kombinationen af bestemte hard- og software produkter gør IKT til et godt redskab for denne gruppe elever. Her påpeges også kvaliteten ved at IKT kan imødekomme en eventuel lang latenstid hos den enkelte elev, samt den yderst brugbare mulighed for gentagelser.

Eleverne har på baggrund af deres funktionsnedsættelser ikke de samme muligheder for at være opsøgende og have adgang til teknologi, som andre elevgrupper, og derfor har vi – som facilitatorer – et stort ansvar her.

Elevgruppen kan have en lang latenstid fra oplevelse til reaktion og kan derfor have behov for selv at styre, hvornår de er klar til at modtage information samt kommunikation. Samtidigt kan elevgruppen have behov for mange gentagelser.

Vi vil gerne fremhæve vigtigheden af at den rette kommunikation anvendes i ens undervisning og vi vil anbefale jer, at vælge kommunikationsform ved at lade jer inspirere her.

 

Ved arbejdet med digitale læremidler vil vi gerne påpege at der ikke kun bør være fokus på selve mediet, men derimod på anvendelsen af mediet. På denne måde flyttes opmærksomheden fra mediet selv til de handlinger, mennesket anvender mediet til at udføre. På denne måde er det ikke mediet i sig selv, som træder frem som det essentielle, men derimod elevens forståelse, oplevelse og anvendelse af mediet i fællesskabet med sine klassekammerater, der er interessant.

 

Lego Mindstorm

Med Lego Mindstorms kan elever selv bygge og programmere robotter. Det er dog lidt af en investering, men du får til gengæld også et lækkert stykke legetøj med uendeligt mange muligheder. Selvom man kun køber få kan man sagtens anvende dem til et spændende undervisningsforløb. Vi har inddelt i grupper, hvor nogle byggede selve robotten, andre stod for udsmykning af robotterne (udhulede bamser pynter flot på sådan en og kun fantasien sætter grænsen), andre designede baner til robotterne og sidst men ikke mindst var der nogle, som kodede.

Lego mindstorms kræver stor støtte fra en voksen, men de børn der har et godt øje til LEGO og kodning er en perfekt målgruppe.  Som alt andet LEGO er det et super godt produkt med fantastiske overvejelser og manualer bag.

 

Den talende kasse

Den talende kasse er et billigt digitalt læremiddel, som er super let at betjene. Barnet kan selv indtale lyden, så de er med i processen hele vejen. Vi har anvendt dem i engelskundervisningen, hvor to grupper på skift optog engelske ord for den konkret der var i kassen. Når holdene så byttede kasser skulle man så føle sig frem til genstanden i kassen og se om man kunne gætte hvad det var engelske ord mon betød. Kassen afspiller lyden når låget åbnes.

Den samme øvelse kan laves i den tidlige kommunikations-undervisning, hvor vi har fokus på at udvide ordforråd.

Metal detektor

Vi har leget med de små metaldetektorer i forbindelse med natur/teknik undervisningen. Der er utallige muligheder for at anvende de mange teknologier i forbindelse med flere forskellige fag. På din kommunes lærings-center kan du med stor sandsynlighed låne sådan en helt uden beregning.

Er du fra Århus kommune kan du booke her.

Skolereformen har øget behovet for at implementere en langt bredere palette af digitale læringsmaterialer.

Fag som Håndværk og design samt Natur og Teknik ligger op til gode muligheder for at opnå en langt mere pædagogisk og eksperimenterende undervisning blandt andet ved at komme ud fra skolens område og afprøve digitale læremidler.