Tag Archives: Tegn til tale

IKT i specialundervisningen

Vi har mere end 15 års erfaring i specialskole-regi, og vi har oplevet stor succes ved hjælp af inddragelsen af IKT i vores undervisning. Med IKT kan vi skabe nye eller omforme traditionelle undervisnings -og informationsmaterialer, så vi herved redidaktiserer til vores målgruppe. Vi har set tegn på øget koncentrationen hos eleverne. Vores egen teori er at dette skyldes den arroussalvækning mediet i sig selv medfører og i bogen Kommunikationsmiraklet møder vi andre med samme anskuelse. Her beskrives det, hvordan kombinationen af bestemte hard- og software produkter gør IKT til et godt redskab for denne gruppe elever. Her påpeges også kvaliteten ved at IKT kan imødekomme en eventuel lang latenstid hos den enkelte elev, samt den yderst brugbare mulighed for gentagelser.

Eleverne har på baggrund af deres funktionsnedsættelser ikke de samme muligheder for at være opsøgende og have adgang til teknologi, som andre elevgrupper, og derfor har vi – som facilitatorer – et stort ansvar her.

Elevgruppen kan have en lang latenstid fra oplevelse til reaktion og kan derfor have behov for selv at styre, hvornår de er klar til at modtage information samt kommunikation. Samtidigt kan elevgruppen have behov for mange gentagelser.

Vi vil gerne fremhæve vigtigheden af at den rette kommunikation anvendes i ens undervisning og vi vil anbefale jer, at vælge kommunikationsform ved at lade jer inspirere her.

 

Ved arbejdet med digitale læremidler vil vi gerne påpege at der ikke kun bør være fokus på selve mediet, men derimod på anvendelsen af mediet. På denne måde flyttes opmærksomheden fra mediet selv til de handlinger, mennesket anvender mediet til at udføre. På denne måde er det ikke mediet i sig selv, som træder frem som det essentielle, men derimod elevens forståelse, oplevelse og anvendelse af mediet i fællesskabet med sine klassekammerater, der er interessant.